Nieuwe Tijdelijke Fietsenstalling bij Station Nijmegen-West Geopend

In het kader van de grootschalige herontwikkeling van het stationsgebied Nijmegen, is er sinds 8 januari 2024 een nieuwe tijdelijke fietsenstalling beschikbaar aan de westzijde van het station. Deze voorlopige voorziening, gesitueerd op een rijbaan van de Tunnelweg nabij de voormalige stalling, biedt ruimte aan 250 fietsen.

Deze tijdelijke oplossing is een reactie op de sluiting van de oude stalling, veroorzaakt door de aanstaande bouwwerkzaamheden. Momenteel vinden er diverse voorbereidende activiteiten plaats, waaronder de aanpassing van het kruispunt de Vijfknoop en de sanering van het terrein rond het voormalige UWV-gebouw. Hier wordt de nieuwe Westentree van het station en nieuwe bebouwing ontwikkeld. Om het fietsparkeren aan deze kant van het station te blijven faciliteren, is gekozen voor deze tijdelijke stalling op de Tunnelweg, die nog altijd één rijbaan openhoudt voor autoverkeer.

nijmegen Centrum stationsplein trein station ns

Deze tijdelijke fietsenstalling blijft tot oktober 2024 in gebruik. Afhankelijk van de voortgang van de bouwwerkzaamheden, zal dan worden besloten of deze stalling langer openblijft of dat er elders een alternatieve tijdelijke stalling komt.

Tegelijk met de ontwikkeling van de Westentree, is de bouw van een nieuwe ondergrondse fietsenstalling met 3000 plaatsen gepland, die naar verwachting in 2027 gereed zal zijn.

Het stationsgebied van Nijmegen ondergaat een transformatie om een toekomstbestendig, levendig en multifunctioneel knooppunt te worden. Dit gebied zal niet alleen een sleutelrol spelen in het regionale en interregionale reizigersverkeer, maar wordt ook ingericht met 2000 nieuwe woningen, diverse horecagelegenheden, kantoren, en culturele en maatschappelijke voorzieningen. Hoewel de bouwwerkzaamheden tijdelijk overlast kunnen veroorzaken, zal het resultaat een volledig vernieuwde, duurzame en aantrekkelijke stationsomgeving zijn die zowel reizigers als de lokale gemeenschap ten goede komt.

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen en tijdelijke voorzieningen in het stationsgebied via onze website en lokale mededelingen.