Elektriciteitsnetwerk op slot; dit zorgt voor problemen voor de economie in de regio Arnhem-Nijmegen

De gevolgen van het bericht van TenneT dat het elektriciteitsnetwerk in Gelderland de grens heeft bereikt, zullen voelbaar zijn. Dit heeft gevolgen voor onze woningbouw en bedrijfsterreinen. Het kan maanden, mogelijk jaren duren, voordat deze uitbreiding aangesloten zou kunnen worden op het elektriciteitsnet.

Het energie- en klimaatbeleid in Nederland raakt in een urgente en cruciale fase van uitvoering. Nederland staat voor een grote opgave in de energietransitie. De regio Arnhem-Nijmegen kenmerkt zich al – net als de rest van Nederland – met een tekort aan restcapaciteit. Duurzame opwek met zonneparken en windmolens en een sterke groei in elektrische afname vanuit de industrie en mobiliteit vraagt om een oplossing. Dat levert een van de grootste uitdagingen op waar het slagen van de energietransitie van afhangt. Hoe zorgen we ervoor dat er altijd voldoende schone energie beschikbaar is voor huishoudens, bedrijven en in de accu van onze auto? Energiezekerheid is van het grootste belang voor bedrijven en huishoudens.

Living lab Energy

Om het probleem te tackelen zijn in Oost-Nederland living labs opgezet. Oplossingen om energie beter te verdelen, nieuwe vormen van energie zoals waterstof toe te voegen. Dit heet technisch Smart Energy Hub’s. Op zes bedrijventerreinen in Gelderland worden decentrale energiesystemen gerealiseerd. Huub Hieltjes, burgemeester gemeente Duiven en lid van het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio: “Smart Energy Hubs (SEH) kunnen hierin uitkomst brengen. Met Smart Energy Hubs (SEH) bouwen we aan stabiliteit en flexibiliteit. We gebruiken het bestaande stroomnet optimaal en realiseren lokale, duurzame alternatieven voor energieopwekking, -opslag en – gebruik. Een goed functionerende SEH vermindert de druk op de netten, verlaagt de energiekosten, vergroot de betrouwbaarheid van de levering, en draagt sterk bij aan het emissievrij maken van al ons energieverbruik. Wij vragen TenneT om samen met de netwerkbeheerders mee te werken aan deze voorbeeldprojecten binnen de 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen, die juist een bijdrage
leveren aan de oplossing zoals Innofase in Duiven en TPNWest in Nijmegen/Beuningen.” Gelders gedeputeerde voor Economie en lid van The Economic Board van de GMR-regio, Helga Witjes, vult aan:” We hebben met ondernemers uitgewerkte plannen gemaakt voor deze energyhubs op bedrijventerreinen en staan in de startblokken. Teleurstellend om dan te horen dat die ook niet meer overal kunnen. We moeten voorkomen dat de regionale economie stilvalt. Dat dreigt te gebeuren als ondernemers op bedrijventerreinen niet verder kunnen. Daarom doen we een klemmend beroep op de netbeheerders om ons én ondernemers zo snel mogelijk inzicht te geven hoe en waar we wél energyhubs kunnen realiseren. Zodat we landelijk kunnen laten zien wat wél kan én Gelderse ondernemers perspectief kunnen bieden”.

Elektriciteitsnetwerk op slot; dit zorgt voor problemen voor de economie in de regio Arnhem-Nijmegen

Regio als proeftuin voor lokale energiesystemen

In de regio Arnhem-Nijmegen zijn inmiddels vele projecten opgestart, waarin wordt onderzocht hoe duurzaam opgewekte energie efficiënt kan worden opgeslagen en verdeeld. We zetten in op ontwikkelingen zoals batterijtechnologie, waterstof en slimme warmtenetten. Dit is nodig om energie in de toekomst betaalbaar én betrouwbaar te houden. Rijk en netwerkbedrijven, help ons om zo snel mogelijk hiervan af te komen. Onorthodoxe maatregelen zijn noodzakelijk. De Rijksoverheid moet blijven investeren in onze regio als proeftuin voor lokale energiesystemen. Ook zal het Rijk zich samen met provincies actief moeten bemoeien met het toekomstbestendig maken van de energie infrastructuur, onder andere op bedrijventerreinen, om zo netwerkcongestie te voorkomen. Jan van Dellen, directeur The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen: “Het bericht van TenneT dat vrijwel elke toename van netbelasting niet wordt geaccepteerd remt innovatie en ondernemerschap waar onze regio zich zo sterk voor maakt en het zet de economische en duurzame ontwikkelingen ernstig onder druk. Beschikbaarheid van voldoende energie is een absolute vestigingsvoorwaarde voor bedrijven. Als we in onze regio niet investeren in de energietransitie, dan zit onze regio op slot: woningbouw,  bedrijventerreinen en de economische ontwikkeling in regio Arnhem-Nijmegen gaan dan op slot. En dit kan niet waar zijn, in een regio waarin hét energiecluster zit in en rondom Arnhem, met grote energiebedrijven tot en met elektrische laadpalen aan toe.

Samenwerken aan oplossingen op het Elektriciteitsnetwerk

Ilko Bosman, voorzitter VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen: “Wij verwachten van de netbeheerders dat er transparantie komt in de belastbaarheid van het net. Wij blijven als ondernemers, samen met
kennisinstellingen, overheden en andere betrokkenen op bedrijventerreinen, werken aan oplossingen die kunnen zodat bedrijven voldoende stroom houden om te kunnen opereren, te groeien en te verduurzamen. We gaan er daarbij vanuit dat TenneT dan ook aan tafel om mee te denken wat er wél mogelijk is.”