Permacultuurnetwerk.jpg

Wat is het PermacultuurNetwerk?

Het PermacultuurNetwerk is ontstaan uit de groeiende vraag naar samenwerking en verbinding tussen de verschillende permacultuur-eilandjes die momenteel werkzaam zijn in Vlaanderen.

Het is een groep enthousiaste vrijwilligers met als enige doel permacultuur in Vlaanderen vooruit te helpen! Onze eerste zorg is het verstrekken van informatie aan geïnteresseerden.

Wat is permacultuur?

Permacultuur ontstond in de jaren ’70 van de vorige eeuw toen de Australiër Bill Mollison op zoek ging naar een manier waarop ook toekomstige generaties nog kunnen gebruik maken van onze aarde en haar grondstoffen.
permaculture-what
Het is een samentrekking van de woorden ‘permanent’ en ‘cultuur’ en wil zo uitdrukking geven aan de duurzaamheid van menselijke culturen op onze planeet.

Permacultuur is een ontwerpwetenschap die erop gericht is om enerzijds het wereldvoedselprobleem en anderzijds de ecologische achteruitgang op aarde aan te pakken

Tel / website Adres
Keizer Karelplein, Nijmegen, Nederland
2 Keizer Karelplein Nijmegen Gelderland 6524 NL