• Home
i Informatie
i WINKELS
i BEDRIJVEN
i INDEX

Kerstmarkten
 
Acties & gratis
Activiteiten
Agenda
Arrangementen
Auto
Bed & Breakfast
Body & Mind
Bus trein taxi
Business
Cafés
Computers
Creatief
Cursussen
Dansscholen
Dienstverlening
Dieren
Discotheken
Evenementen
Exposities
Feest..!
Financieel
Foto's
Fotografie
Gezondheid
Hotels
Hulpverlening
Jongeren
Kinderactiviteiten
Kinderen
Kinderfeestjes
Koopzondagen
Kunst
Lunchen
Markten
Mode
Museum
Muziek
Onderwijs
Openingstijden
Restaurants
Senioren 50+
Sport & clubs
Toerisme musea
Tuinen
Uitgaan
Vacatures
Vrouw
Winkelen
Wonen
Woonwinkels
Workshops
Zaalverhuur
 
Alle rubrieken

Nijmegen
Centrum
Dukenburg
Lindenholt
Nijmegen Oost
Nijmegen West
Nijmegen Zuid
Nijmegen Noord
Waalkade
 
Omgeving
Arnhem
Berg en Dal
Beuningen
Groesbeek
Heumen
Kleve
Kranenburg
Mook
Wijchen
Meer...
 
UMTS - Een stralende lente
Aangepast zoeken
 
Niet de dame in het waterbed, maar het bed zelf veroorzaakt electrostress volgens Dr. Ir. Michiel Haas
 
DECT huistelefoon bovenaan in top 10 van grootste stralingsgevaren! (top 10 van Dr. Ir. Michiel Haas)
Een volle zaal maandagavond 20 maart in LUX Nijmegen, tijdens het debat over de risico's van electrische velden. Een avond met uitleg en discussie over de mogelijke gevolgen van het gebruik van allerlei electrische apparaten voor de mens. Tijdens het debat werd duidelijk dat de overheid eerst een gedegen wetenschappelijk onderzoek wil laten uitvoeren alvorens het voorzorgsprincipe toe te passen (vanuit het voorzorgsprincipe zouden bijvoorbeeld de Nederlandse stralingsnormen substantiëel verlaagd kunnen worden). Vanuit het publiek kwamen veel reacties, met name dat er al genoeg klachten ten gevolge van straling bekend zijn en dat er snel meer onderzoek en meer beschermende maatregelen nodig zijn. Er waren zoveel vragen dat deze niet allemaal beantwoord konden worden.
Een opmerkelijke uitspraak van officiële zijde was, dat er op een deel van de rijksgebouwen geen antennes worden geplaatst i.v.m de angst van de mensen die er werken voor de mogelijke gevolgen van de straling.

* Klik hier voor een uitgebreider verslag van dit debat, door Peter Smith
  
Meer informatie over DECT telefoons, de CT1+ standaard (een veel gezonder alternatief)
en andere zaken vindt u op de volgende sites:

Stop UMTS.nl
Milieuziektes.nl
Nederlands instituut voor bouwbiologie en ecologie
 
Een stralende Lente


Debat in LUX
op maandag 20 maart 2006,
20.00 uur


D
e techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van draadloze verbindingen

neemt een steeds hogere vlucht. Eerst waren er radio en TV, later kwam

de draadloze telefoon, tegenwoordig draadloos internet en een draadloos

netwerk. En het einde van de toepassingen is nog niet in zicht. Al deze

technieken maken gebruik van zenders en zendmasten.

Naast de advertenties voor draadloos internet duiken gelijktijdig steeds

meer berichten in de media op over protest tegen het plaatsen van zendmasten.

Protest van de burgers, maar steeds vaker ook van gemeenten

die medewerking weigeren bij de plaatsing van een mast. Zo weigerde de

gemeente Nijmegen in februari 2006 een vergunning te verlenen aan KPN

voor het oprichten van een zendmast.

Ondertussen verbreedt zich de discussie over de risico’s van allerlei

soorten straling. De redenering dat er nog nooit gezondheidsschade is

aangetoond volstaat niet meer. Bovendien liggen de Nederlandse stralingsnormen

vergeleken met het buitenland relatief hoog. Goed onderzoek naar

de reëel gemeten invloed op mens en milieu laat op zich wachten. Tegelijkertijd

is door telecomondernemingen veel geïnvesteerd in deze technologie

en de rijksoverheid verdiende veel geld aan de uitgifte van frequenties

voor UMTS zendmasten.

Wat kunnen we nu zeggen over de stand van de discussie over de risico’s?

En als we de stand van de discussie kennen, wat is dan de houding die de

overheid aan moet nemen? In hoeverre is ze bijvoorbeeld gehouden aan

het voorzorgprincipe? Hoe liggen de verhoudingen tussen het belang van

de rijksoverheid en een beslissing van de lokale overheid? En wat heeft de

overheid de ongeruste burger, die zich zorgen maakt of misschien zelfs

gezondheidsklachten heeft, te bieden?

In twee korte presentaties zullen Michiel Haas (directeur van het Nederlands

instituut voor bouwbiologie en ecologie) en Rik van de Weerdt

(arts, hulpverlening Gelderland midden / GGD) ingaan op de vraag hoe zij

de risico’s zien. Vervolgens wordt er in een forum met hen en met Frank

Van Osselen ( senior beleidsmedewerker DG Energie en Telecom Ministerie

Economische Zaken), Ginevra Delfini (senior beleidsmedewerker DG

Milieu, directie Stoffen, Afavalstoffen en Straling, Ministerie VROM), en

Marco van de Reep, (beleidsmedewerker Milieu en Water, Vereniging

Nederlandse Gemeenten) gediscussieerd over de positie die de overheid in

kan nemen. Of in zou moeten nemen. Dit forum wordt gecompleteerd door

Jan Wijnakker die in zijn woonplaats Heumen tot in hoogste instantie een

juridische strijd uitvocht over de plaatsing van een zendmast.

De discussie zal uitmonden in conclusies en aanbevelingen voor gemeentelijk

en landelijk beleid.

 

 

 

Rik van de Weerdt (met microfoon) gaat in op vurige vragen van het publiek.
Geheel links, Marco van Barneveld, communicatie deskundige en ex-journalist
Dr. Ir. Michiel Haas
Het panel met v.l.n.r. Frank Van Osselen, Ginevra Delfini, Marco van de Reep, Michiel Haas, Rik van de Weerdt en Jan Wijnakker
 

Programma

 

Debat in LUX op maandag 20 maart 2006

LUX

Marienburg 39

6511 PS Nijmegen

Tel: 024-3816844

20.00 uur: Inleiding door de voorzitter, Marco van Barneveld

20.10 uur: Inleiding door Michiel Haas

20.30 uur: Inleiding door Rik van de Weerdt

20.50 uur: Gelegenheid tot stellen van vragen

21.00 uur: Forum: Michiel Haas, Rik van de Weerdt, Jan Wijnakker,

Marco van de Reep, Frank van Osselen, Ginevra Delfini.

Sprekers en leden forum:

Michiel Haas, directeur van het Nederlands instituut voor bouwbiologie

en ecologie

Rik van de Weerdt, arts, hulpverlening Gelderland midden / GGD

Frank Van Osselen, senior beleidsmedewerker DG Energie en Telecom

Ministerie Economische Zaken

Ginevra Delfini, senior beleidsmedewerker DG Milieu, directie Stoffen,

Afvalstoffen en Straling, Ministerie VROM

Marco van de Reep, beleidsmedewerker Milieu en Water, Vereniging

Nederlandse Gemeenten

Jan Wijnakker, voerde als burger procedures over de plaatsing van een

zendmast

Marco van Barneveld, Communicatie deskundige en ex-journalistVereniging Leefmilieu Leefmilieu streeft naar een groen en gezonde leefomgeving voor iedereen. In ons nieuwste project Burgernetwerk ondersteunen we bewoners(groepen) die deskundige hulp zoeken bij milieuvragen. www.leefmilieu.nl  
 
  
Meldpuntennetwerk Gezondheid en Milieu Het MNGM is een landelijke vrijwilligersorganisatie, die via registratie informatie verzamelt over de invloed van milieufactoren op de gezondheid en het leefmilieu van burgers. Doel is de bewustwording op dit terrein te bevorderen, melders erkenning te bieden, de verantwoordelijke overheden en instanties meer zicht te geven op handelingsperspectief bij bestaande problemen en met hen te streven naar effectief onderzoek en beter beleid. www.mngm.nl

Milieudefensie Nijmegen/ Milieucentrum de Broeikas. Milieudefensie Nijmegen en milieucentrum de Broeikas zijn belangenorganisaties voor het milieu en richten zich daarbij in eerste instantie op Nijmegen. Uiteraard zijn ze geliëerd met het landelijk bureau van Milieudefensie.